chặn lùi xe

Chặn lùi xe

CHẶN LÙI XE : CLX109 Qui cách : cao 150 mm rộng…

Cục chèn lốp

CỤC CHÈN LỐP : CỤC CHẶN CP109 Qui cách : cao 150 mm…
đệm va khí

Đệm va khí

Đệm va khí dùng cho tàu biển thường được treo ở mạn tàu nhằm bảo vệ tàu khỏi lực va đập...