Gioăng chèn bê tông

Gioăng công trình

Gioăng cao su chèn bê tông cho các công trình thủy điện thủy lợi, các tầng hầm...