đệm va khí

Đệm va khí

Đệm va khí dùng cho tàu biển thường được treo ở mạn tàu nhằm bảo vệ tàu khỏi lực va đập...