Đệm va tàu

Đệm va tàu là đệm chống va được đúc bằng hỗn hợp cao su tự nhiên với năng lượng ...